Opvoedkundige rekenaarprogramme
Opvoedkundige rekenaarprogramme


"Klik net op die prentjie wat jy in belangstel; dan neem dit jou direk na waar jy dit kan bestel."

123 SLIM Junior AFRIKAANSE PAKKET
123 Slim Junior is 'n sub set van die volledige 123 Slim reeks wat bestaan uit 7 geselekteerde programme verpak en gekategoriseer in Wiskunde, Lees met Begripstoetse, Spelling, Korttermyn geheue, Konsentrasie, Logiese denke en Kognitiewe denke in oefeninge.

Get Ahead

       

     

   Academix
www.infokerk.co.za - Edu self: Tel: 012 664 3465

Wat is Academix?
Academix is 'n opvoedkundige program wat op 'n dinamiese wyse akademiese vordering in al hulle vakke by leerlinge kan bewerkstellig. Die volgende areas word alles in die program aangespreek:
* Visuele diskriminasie
* Opeenvolging
* Analise en Sintese
* Letterherkenning (grondslagfase)
* Woordbou
* Konsentrasie
* Geheue
* Spelling
* Sekere grammatikale beginsels soos bv. meervoude, verkleinwoorde, sinonieme en antonieme
* Sinsbou
* Leesvaardighede
* Begrip

Onderrigbeginsels ten grondslag van die program.
* Academix is nie in die eerste plek bedoel om 'n aanvangsleesprogram te wees nie, of selfs net om 'n leesontwikkellingsprogram te wees nie, maar eerder 'n tweetalige opvoedkundige program wat akademiese vordering in al hulle vakke kan bewerkstellig, waarvan leesvaardighede natuurlik 'n essensiële onderdeel vorm. Daar word van die standpunt uitgegaan dat leerlinge op elke vlak van die skoolprogram met nuwe en uitdagende metodiek gehelp moet word om hierdie vaardighede meer doeltreffend te ontwikkel. Terselfdertyd is die leesstukke so gegradeer dat dit die belangstellings- en ouderdomsvlak van elke leerling sal bevredig. Daarom kan die program as 'n korrektiewe leesprogram en/of as 'n ontwikkelingsleesprogram toegepas word. Daar kan bv. vir die swak leser in Graad 5, goedskiks van die Graad 4 materiaal gebruik gemaak word. Aan die ander kant kan die goeie leser in Graad 4 van die Graad 5 materiaal gebruik om sy leesvaardigheid te ontwikkel.
* Lees en skryf hou direk met mekaar verband en die een kan nie sonder die ander suksesvol onderrig word nie. Om lees te onderrig , of te verbeter, of selfs verkeerde leestegnieke reg te stel, sal nie suksesvol wees indien daar nie vir die leeshandeling en die skryfhandeling voorsiening gemaak word nie.
* Lees en begrip - Die bevordering van hierdie twee kardinale vaardighede is baie belangrik. Om die een sonder die ander een te doen is om op 'n meganistiese grondslag te werk te gaan. Leesspoed sonder begrip is niks werd nie, en maksimum begrip sonder effektiewe leesspoed werk inhiberend in op maksimum skolastiese prestasie. Dit is verder baie belangrik om nie net te kyk hoeveel vrae korrek beantwoord is nie, maar wel watter vrae korrek beantwoord is. Ten einde insigtelike lees te bevorder word aanbeveel dat die leerling die vrae wat foutief beantwoord is, se korrekte antwoorde weer in die leesstuk oplees. Hierdie oefening sal kritiese lees en soeklees bevorder.
* Spelling - Academix maak daarvoor voorsiening dat die leerling voldoende geleentheid kry om die spelling van die belangrike of moeilike nuwe woorde in te oefen.dit word eerstens met die flitswoorde gedoen. By hierdie afdeling is daar ook nog die blokkiesraaisels, soek die woorde, hangman speletjie, ontsyfer die woorde speletjie asook die skommel die woorde speletjie. Verder is daar ook addisionele oefening vir spelling by "Pret met sinne".

Die verwagte leesspoed vir elke graad.
Graad
1. 80
2. 115
3. 138
4. 158
5. 173
6. 185
7. 195"Lesers is Leiers is Suid Afrika se toonaangewende lees- en taalsagteware.
Ons voorsien jou met die beste opvoedkundige sagteware en ondersteuning."
" Na Bo "

KOPIEREG 2009-2024 KLEUTERS. ALLE REGTE VOORBEHOU.