Wenke vir skoolgereedheid
Wenke vir skoolgereedheid


Het u kind die volgende al bemeester?

Beskou dit net as algemene riglyne en interesante leesstof:

 • Prente en vorms met 'n skêr uit tydskrifte knip.
 • Redelik noukeurig inkleur en omlyn.
 • Eenvoudige legkaarte bou.
 • Op een been staan (ook met toe oe)
 • Met 'n tou spring, verspring, op 'n streep loop sonder om te val.
 • Redelik noukeurig met 'n bal gooi.
 • 'n Groot strandbal met beide hande vang.
 • Met groot en klein blokke bou.
 • Sekere vorms deur u getrek, natrek, bv. 'n sirkel, driehoek, 'n kruis.
 • In boeke en tydskrifte blaai sonder om die bladsye te skeur.
 • 'n Boek regsit, nie onderstebo nie.
 • Eenvoudige prente beskryf.
 • Die verskille tussen voorwerpe of prente raaksien.
 • 'n Reeks prente lees deur te sê wat gebeur.
 • Sekere ervarings met die regte woorde oorvertel.
 • Al redelik goed tot by 10 tel met voorwerpe soos proppies, ens.
 • Ken u kind die verskil tussen:

  - groot en klein
  - baie en min
  - lank en kort
  - bo en onder
  - voor en agter
  - binne en buite
  - naby en ver
  - hoog en laag
  - minder en meer
  - swaar en lig
  - wyd en nou

 • Kan u kind voorwerpe soos messe, vurke, klere ens. reg uitsorteer.
 • Kan u kind kleure onderskei.
 • Hom / haar self uittrek en aantrek.
 • 'n Sakdoek reg gebruik.
 • Sy / haar skoene uittrek en aantrek - skoenrieme vasmaak?
 • Knope vasmaak en losmaak.
 • Speelgoed oppas en wegbêre
 • Goed met maats speel en saamwerk.
 • Klein werkies tuis verrig.
 • Bevele aanvaar en opdragte gewillig uitvoer, tot 3 opdragte.
 • Met aandag luister as u 'n storie voorlees.
 • Oorvertel wat u gelees het.


  Gesondheid en Persoonlikheidseienskappe:

 • Hoe is u kind se gesondheid?
 • Is die oë al professioneel getoets?
 • Vermoed u enige ooggebrek?
 • Is die gehoor al professioneel getoets?
 • Vermoed u enige gehoorgebrek?
 • Is daar enige spraakgebrek?
 • Is u kind bang om te waag (selfvertroue)?
 • Word u kind maklik humeurig of opstandig?
 • Is u kind gewoond om takies half gedaan te laat en moet u hom / haar aanspoor om dit te voltooi?
 • Hou u kind 'n redelike tydjie aan met dit waarmee hy / sy besig is?
 • Hoe is die konsentrasie?
 • Is hy / sy woelig en rusteloos van aard?
 • Was daar enige baie ernstige siektes gedurende die kinderjare en wat was die aard daarvan?
 • Het hy / sy enige ongelukke of derglike ervarings beleef?
 • Hoe is die sosiale aanpassing met gesinslede en maats?
 • Het u kind 'n kleuterskool bygewoon?
 • Hoe gaan u kind in die middag huis toe?
 • In wie se sorg sal u kind na skool wees?

Bring van die volgende aspekte as wenke onder die skool se aandag as u voel dit is nodig.

Beskou die eerste helfte as wenke om u kind voor te berei vir dit wat op hom / haar wag gedurende die eerste kwartaal van sy / haar skoolloopbaan.


" Na Bo "

KOPIEREG 2009-2017 KLEUTERS.   ALLE REGTE VOORBEHOU.