Spelterapie
Spelterapie


Wat is spelterapie?

Spelterapie is 'n wyse waarop berading met kinders (ongeveer drie tot elf jaar) gedoen word.

Jou kind se emosionele behoeftes deur Jacolene du Plooy

Jou kleuter en emosies deur Jacolene du Plooy

Die terapie gebruik die veilige, natuurlike omgewing van spel om kinders die geleentheid te gee om hul gevoelens uit te druk en te verstaan. Genesing kan dan begin en 'n kind kry ook die boodskap dat dit in die haak is om hulp te vra en te ontvang.

Die terapeut maak meestal gebruik van speletjies, speelgoed en ander mediums soos klei, tekeninge en verf.
'n Spelterapeut hou die kind dop wat met speelgoed soos speelhuise, diere en poppe speel om vas te stel wat die oorsake van sekere gedragspatrone is.

Vir wie help dit?
*Kinders wat uitermate skaam of angstig is, of wat aggressief optree of woedebuie kry.
*Kinders wat sukkel om maats te maak, 'n gebrek aan selfvertroue het of 'n lae selfbeeld.
*Kinders met simptome soos maagpyn, kopseer, angstigheid, depressie of bed natmaak.
*Kinders wat ouerkonflik moet hanteer (soos egskeiding) of wat 'n groot verandering deurmaak.
*Kinders wat 'n trauma deurgemaak het (seksuele, fisieke of emosionele mishandeling, gesinsgeweld, 'n ongeluk, die dood of siekte van 'n ouer of misdaad)
*Kinders wat aangeneem is of by voogde of in pleegsorg geplaas is.
*Kinders wat met aandaggebrek gediagnoseer of hiperaktief is.
*Kinders wat die verlies van 'n geliefde moet hanteer of nagmerries het.

Wie beoefen dit?
*Die meeste kindersielkundiges gebruik 'n mate van spelterapie om met kommunikasie te help.
*Kindersielkundiges wat in spelterapie spesialiseer is by sommige Life Healthcare- hospitale beskikbaar.
  Stuur 'n e-pos na janet.young@lifehealthcare.co.za om uit te vind waar.
*Pret en Leer Opvoedkundige Sentrum (Paarl): 021-872-9299
*Wietske Boon (Centurion): 082 411 4015. of gaan na www.childtherapist.co.za
*Helene van Niekerk (Stellenbosch): 021 889 7878 of info@playtherapy.co.za
*Kerry Skinner (Bryanston): 011 463 4438 of gaan na www.bellavidacentre.co.za


Dr Kirsten du Toit is 'n gekwalifiseerde Maatskaplike Werker en Spelterapeut wat spesialiseer in kinderberading deur spelterapie. Sy gebruik onder andere perdgesentreerde spelterapie om kinders te leer om traumatiese ervarings te hanteer. Dr Kirsten du Toit het 'n kinderpraktyk in Olympus sodat kinders hul emosies en probleme kan erken, ervaar en bemeester.

Kinders wat baat vind by Spelterapie:
Verandering in hul situasie trek na nuwe huis, gaan na skool, of kry 'n nuwe boetie of sussie by.
Egskeiding.
Onopgeloste hartseer na die verlies van 'n gesinslid, maatjie of troeteldier.
Skaam kinders wat sukkel om maats te maak en wat in groepsituasies onttrek.
Stress en angs ervaar.
Aggressiewe of onaanvaarbare gedrag.
Naels byt, duime suig of hulle beddens of klere nat- of vuilmaak.
Psigo-somatiese simptome (maag- of hoofpyn sonder 'n mediese oorsaak).
Mishandelde of seksueel misbruikte kinders.
Hiperaktiewe kinders.

Dr Kirsten du Toit Kontak Inligting:
Tel: 072 926 1622
E-pos: kirstendt@vodamail.co.za" Na Bo "

KOPIEREG 2009-2018 KLEUTERS.   ALLE REGTE VOORBEHOU.