Spelling3
Spelling


Klanke - Afrikaanse woorde vir Graad 3

-ou- -ei- -eu- -uu- -ui-
-oe- -oei- -aai- -ooi- -eeu-
bl- dr- st- sk- dw- kn- -rg -nk
-ug -et st- spr- str-
-lk, -lp, -nd, -rm, -ng
ge-
be-
ver-
-ulle, -yne, -are, -ele, -ewe
-nk, -ng, -el
-o, -a, -er, -em, en
dubbel medeklinker in die middel
f- aan die begin van 'n woord
v - aan die begin van 'n woord
-v- en -f- in 'n woord en -f aan die einde
kappie en deelteken woorde
-samestellings
-groentesamestellings
-vrugtesamestellings
woorde wat eindig op -ige en -ike
Meervoude woorde wat -s bykry Meervoude woorde wat -e bykry
Meervoude woorde wat eindklank en -e bykry Meervoude dubbelklanke wat 'n maat verloor en -e bykry
Meervoude -f word -we Meervoude woorde wat -te bykry
Verkleinwoorde wat -ie bykry Verkleinwoorde wat -jie bykry
Verkleinwoorde wat -tjie bykry Verkleinwoorde wat -kie bykry
Verkleinwoorde wat -pie bykry Verkleinwoorde wat -etjie bykry


Sounds - English words for Grade 3

Annie apple Bouncy Ben Clever cat Dippy Duck Eddy Elephant
Fireman Fred Golden Girl Hairy Hat Man Impy Ink Jumping Jim
Kicking King Lamp Lady Munching Mike Naughty Nick Oscar Orange
Poor Peter Pup Quarrelsome Queen   Robber red Sammy Snake Ticking Tess
Uppy Umbrella Vase of Violets Wicked Water Witch Max and Maxine Yo-yo man
Zig Zag Zebra        
Mr. A Mr. E Mr. I Mr. O Mr. U
ee - long oo - - short oo - ch- -ch
sh- -sh wh- th- -th
fairy a-e fairy i-e fairy o-e fairy u-e  
Words with ea Words with oa Words with ou Words with oy Words with ow
Words with oi Words with ar      

KOPIEREG 2009-2022 KLEUTERS. ALLE REGTE VOORBEHOU.