Perseptuele vaardighede
Perseptuele vaardighede


Die ontwikkeling van perseptuele vaardighede in jong leerders is uiters belangrik in die vaslegging van alle toekomstige ontwikkeling en leer. Persepsie beteken om die sintuie te gebruik om inligting oor die omgewing of situasie te verkry. Die ontwikkeling van perseptuele vaardighede kan in alle vorme van leer voorkom.

Onderwysers moet op die ontwikkeling van perseptuele vaardighede oor al vier studie-areas, asook in tale en wiskunde fokus. Die volgende is belangrike perseptuele vaardighede waaraan onderwysers aandag moet skenk:

Visuele persepsie - die verkryging en interpretering van inligting deur die oë - akkurate visuele persepsie stel die leerder in staat om te lees, te skryf en wiskunde te doen.

Visuele diskriminasie - die vermoë om ooreenkomste, verskille en besonderhede van voorwerpe raak te sien.

Visuele geheue - die vermoë om te onthou wat gesien is en die korrekte volgorde waarin goed waargeneem word, te onthou.

Ouditiewe persepsie - die verkryging en interpretering van inligting deur gehoor - akkurate ouditiewe persepsie stel die leerder in staat om te verstaan wat gehoor word.

Ouditiewe diskriminasie - die vermoë om ooreenkomste en verskille in klanke te hoor.

Ouditiewe geheue - die vermoë om te onthou wat gehoor is, asook die korrekte volgorde waarin klank waargeneem word.

Hand-oog-koördinasie - die hande en oë werk saam wanneer 'n beweging uitgevoer word, byvoorbeeld wanneer 'n bal gegooi of gevang word.

Liggaamsbeeld - 'n totale bewustheid van eie liggaam, byvoorbeeld hoe dit beweeg en funksioneer.

Lateraliteit - bewustheid van elke kant van die liggaam, byvoorbeeld watter hand waai.

Dominansie - die keuse om een hand of kant van die liggaam te gebruik, byvoorbeeld regter- of linkerdominansie.

Kruising van die middellyn - die vermoë om oor die vertikale middellyn te werk, byvoorbeeld om 'n lyn van die een kant tot die ander kant van 'n bladsy te trek, sonder om die skryfinstrument van een hand na die ander hand te verplaas.

Voorgrond-agtergrond-persepsie - die vermoë om die aandag op 'n spesifieke voorwerp of aspek te fokus, terwyl alle ander stimuli geïgnoreer word; die voorwerp waarop die aandag gevestig word, is dus op die voorgrond van die waarnemingsveld, terwyl die res op die agtergrond is, byvoorbeeld om een woord in 'n sin te lees.

Vormpersepsie - die vermoë om vorms, simbole, letters, ensovoorts te herken, ten spyte van posisie, grootte, agtergrond, byvoorbeeld om 'n sirkel as gevolg van die unieke vorm te herken.

Ruimtelike persepsie - die vermoë om ruimte rondom die liggaam, of die verhouding tussen die voorwerp en die waarnemer te verstaan, byvoorbeeld: die hoed is op my kop.


" Na Bo "

KOPIEREG 2009-2023 KLEUTERS. ALLE REGTE VOORBEHOU.