Laetitia Ludwick
Laetitia Ludwick(BA HOD VDO Sert: SBO Trauma Gedragsmodif Ouerbetrokk. SNAP (outisme) NLP Gereg. Berader Co 0653)

Ek is 'n onderwyseres wat leerders met leerprobleme, gedragsprobleme, ADHD/ADD en studiemetodes ondersteun.
Werkswinkels in studiemetodes word ook aangebied op Saterdae in Pretoria.
Handleidings beskikbaar vir leerders vanaf Gr 4 7:
* Studiemetodes
* Wiskunde Woordeboek
* Spelreëls
* Hoe om Skoolprojekte aan te pak
* 150 Begripstoetse

Perseptuele vaardighede is so noodsaaklike voorvereiste vir leer: lees, wisk, spelling ens.

VISUEEL DISKRIMINASIE:

Ruimtelike oriëntasie   &   verskille en ooreenkomste   &   ouditiewe geheue


Die waarde van inkleurboeke                                   My kind sukkel om te lees


Kinders met leerprobleme is nie noodwendig aandagafleibaar nie.Handleidings beskikbaar teen R40,00 elk plus posgeld:Wiskunde "woordeboek" verduidelik wiskundige terminologie vir gr 4-7.
Skoolprojekte is saamgestel om leerders te voorsien van praktiese riglyne om take/projekte aan te pak.Handleidings teen R50,00 elk plus posgeld:
Ek kan spel want ek ken my spelreëls help met spelreëls in Afrikaans.
Studiegeheime vertel al die geheime van hoe om te studeer. Beskikbaar in Afrikaans en Engels.
Skakel gerus vir Laetitia op 012 998 8789 (na 14:00) of e-pos: titia.ludwick@gmail.com
 


SA kinders sukkel met lees oor te veel TV
Te veel televisie en rekenaarspeletjies is van die groot redes waarom Suid-Afrikaanse kinders sukkel om behoorlik te lees.

So meen mev. Laetitia Ludwick, 'n laerskoolonderwyseres van Garsfontein, Pretoria, wat na-ure ook terapie aan leerlinge met lees- en ander probleme gee.

Sy en ander onderwyskundiges het gereageer op verskeie internasionale verslae wat getoon het Suid-Afrikaanse leerlinge se geletterdheid is van die swakste ter wêreld.

Ludwick, wat onder meer opgelei is om remediërende onderrig en berading aan getraumatiseerde kinders te gee, sê in haar veld is onvoldoende oogontwikkeling vir lees al dikwels as die probleem geïdentifiseer.

"Televisie kyk en rekenaarspeletjies is 'n oorsaak omdat die kort afstand en stip kyk kan veroorsaak dat die spiere in die oog wat verantwoordelik is vir die sametrekking en verslapping van die spiere rondom die retina vir ver en naby kyk, lui raak.

"Die oogspiere word nie ge-oefen om van links na regs te beweeg nie; 'n oogbeweging wat nodig is vir lees.

"Die leerling is dan geneig om met sy of haar oog terug te beweeg na woorde wat reeds gelees is. Die gevolg is dat die leerling stadiger lees en begrip verloor."

Volgens Ludwick is nog 'n oorsaak dat leerlinge te min lees, 'n swak kort- en langtermyngeheue en woordeskat het en nie die basiese spelreëls ken nie.

Sy meen daar is meer as genoeg geleenthede vir leerlinge om te lees. Die media, skole en verskeie instansies het projekte om lees te bevorder.

"Ek dink dit is tyd dat ons vra of leerlinge nie verantwoordelikheid vir hul eie ontwikkeling moet begin aanvaar nie. Leerlinge moet bewus gemaak word van die verantwoordelikheid wat hulle vir hul eie leesgedrag het," meen Ludwick.

Mnr. Theuns Horne van Hough & Horne Konsultante in Johannesburg wat in geletterdheidsvaardighede spesialiseer, het onlangs navorsing gedoen waarin hy vasgestel het dat die leesvaardigheidsvlakke van leerlinge waarskynlik verbind kan word met die leesboeke wat hulle op skoolvlak gebruik.

Hy het vasgestel dat 'n leesboek wat byvoorbeeld vir gr. 2's voorgeskryf is, 'n leesbaarheidsindeks vir gr. 5 bevat.

"Dit beteken baie van die voorgeskrewe leermateriaal in die vroeë grade wat daarop gemik moet wees om leerlinge te leer lees en lees aan te moedig, is bo leerlinge se vuurmaakplek. Dit wakker gevolglik eerder 'n weersin in lees aan."

Horne het gesê onderwysdepartemente en uitgewers sal dringend moet toesien dat leesmateriaal op leerlinge se vlak is om te voorkom dat hul leesvaardighede in die komende jare nog verder agteruitgaan.

(Beeld - 6 Januarie 2008 geskryf deur Alet Rademeyer)


" Na Bo "

KOPIEREG 2009-2021 KLEUTERS. ALLE REGTE VOORBEHOU.