Jesus liedjies
Jesus liedjies
 • Al was ek nie daar nie
 • Daar's vissies in die water
 • Ek wandel in die lig van God
 • Dit borrel in my
 • Hy hou die Hele wêreld
 • Lees jou Bybel
 • Loof hom met die tromme
 • My God is so groot
 • Stille Nag
 • Wie's die koning

  Al was ek nie daar nie
  Al was ek nie daar nie ek weet dit is waar,
  die krip en Maria met die kindjie by haar.
  Dis asof die engel die boodskap nog bring,
  van Jesus Sy vrede wat harte laat sing.

  Al kan ek Hom nie sien nie tog weet ek Hy's daar,
  omdat ek God se liefde in my lewe ervaar.
  O kom nou, Here Jesus en maak my hart skoon,
  dat U ook as Koning in my kan woon.  Daar's vissies in die water
  Daar's vis-sies in die wa-ter, kyk hoe swem hul rond;
  daar's voel-tjies in die lug en daar's diere op die grond;
  daar's blomme in die vel-de, daar's rie-te i die vlei.
  Wie sou dit al's gemaak het? Die Here, ja, dis Hy!


  Ek wandel in die lig van God
  Ek wandel in die lig van God.
  Ek wandel in die lig van God.
  Ek wandel in die lig,
  ek wandel in die lig,
  ek wandel in die lig van God.  Dit borrel in my
  Dit borrel in my want ek is so bly,
  Jesus het my lief.
  Vir my't Hy gesterf en gered van verderf
  Ja, Jesus het my lief

  Dit borrel in my want ek is so bly,
  Jesus maak my lewe vry.
  Hy neem weg my sondeskuld,
  dit borrel, dit borrel, dit borrel, dit borrel,
  dit borrel, dit borrel in my, in my.
  Dit borrel, dit borrel, dit borrel, dit borrel,
  dit borrel, dit borrel in my.


  Hy hou die Hele Wêreld
  Hy hou die hele wêreld in Sy hand,
  Hy hou die hele wêreld in Sy hand,
  Hy hou die hele wêreld in Sy hand,
  Hy hou ons almal in Sy hand.

  Hy hou vir pappa en vir mamma in Sy hand,
  Hy hou vir pappa en vir mamma in Sy hand,
  Hy hou vir pappa en vir mamma in Sy hand,
  Hy hou ons almal in Sy hand.

  Hy hou vir boetie en vir sussie in Sy hand,
  Hy hou vir boetie en vir sussie in Sy hand,
  Hy hou vir boetie en vir sussie in Sy hand,
  Hy hou ons almal in Sy hand.  Lees jou Bybel
  Lees jou Bybel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag.
  Lees jou Bybel, bid elke dag,
  want dit gee jou krag.
  Want dit gee jou krag,
  want dit gee jou krag.
  Lees jou Bybel, bid elke dag,
  want dit gee jou krag.


  Loof Hom met die tromme
  Loof Hom met die tromme, loof Hom met die harp,
  loof Hom met die klinkende simbale.
  Alles wat asem het loof, loof die Here.
  Alles wat asem het loof, loof die Heer.

  Prys Hom met jul stemme, prys Hom uit die hart,
  prys Hom in die hemel en op aarde.
  Alles wat asem het, loof, loof die Here.
  Alles wat asem het, loof, loof die Heer.  My God is so groot
  My God is so groot, so sterk en so magtig
  daar's niks wat my God nie kan doen!
  My God is so groot, so sterk en so magtig
  daar's niks wat my God nie kan doen!
  Die berge maak Hy,
  die riviere daarby,
  die see en alles daarin.
  My God is so groot, so sterk en so magtig
  daar's niks wat my God nie kan doen!


  Stille nag
  Stille nag, heilige nag!
  Jesus kind, lank verwag.
  Lig uit lig, uit die vader se ryk.
  Word uit liefde aan mense gelyk.
  Loof die hemelse kind.
  Loof die hemelse Kind!  Wie's die koning
  Wie's die Koning van die oerwoud;
  (hoe-ha, hoe-ha / slaan op jou borskas soos King Kong)
  Wie's die Koning van die see;
  (borrel, borrel, borrel / sit hande by skouers en beweeg op)
  Wie's die Koning van die groot heelal en alles vir ons gee.
  Sy naam is J - E - S - U - S, J - E - S - U - S, JESUS!

  Hy's die Koning van die oerwoud;
  (hoe-ha, hoe-ha)
  Hy's die Koning van die see;
  (borrel, borrel, borrel)
  Hy's die Koning van die groot heelal en alles vir ons gee.
  Sy naam is J - E - S - U - S, J - E - S - U - S, JESUS!


  " Na Bo "

KOPIEREG 2009-2023 KLEUTERS. ALLE REGTE VOORBEHOU.