Graad 1
Graad 1


Graad 1 Interaktiewe werkboek 1 (372MB)     Interaktiewe werkboek 2 (226MB)


Geletterdheid

 • Aksiewoorde

 • Leestekens

 • Rymwoorde

 • Spelling

 • Teenoorgesteldes

 • Lewensvaardigheid

 • Kinderregte

 • Maniere

 • Padveiligheid

 • Veiligheid tuis

 • Water   (3.09MB)

 • Syfervaardigheid

 • Geld

 • Getalname 1 - 100

 • Plus, minus, maal en deel

 • Tel

 • Vorms

 • Temas

 • Aarde en ruimte

 • By die skool

 • Entrepreneurs

 • My liggaam
 • GRAAD 1 - GEREEDHEID DOKUMENT IN ".pdf" FORMAAT

  Liggaamsopvoeding vir Graad 1


  Beginklanke Middelklanke Middelklanke ei,ie,ou,oe,ui,ue Skryf ei,ie,ou,oe,ui,ue
  Eindklanke medeklinkers Dubbelklanke Saamgestelde woorde skryf Leesbegrip
  Seisoene Wildediere Vervoer  
  Woordsomme Woordsomme werkkaart 1 Woordsomme werkkaart 2 Woordsomme werkkaart 3
  Woordsomme werkkaart 4 Woordsomme oor tyd Woordsomme oor meer en minder  


  "Klik net op die boekie se prentjie wat jy in belangstel; dan neem dit jou direk na waar jy dit kan bestel."

  Die oefeninge in die Nuwe Alles-In-Een se leer lees en skryf-werkboek vir Graad 1 Huistaal sal leerders taalvaardig maak en prestasie verseker!

  Die leeslesse op die werkvelle in die werkboek is gegradeer en bied klanke stap vir stap aan. Dit neem ook sigwoordeskat en sinskonstruksie wat 'n Graad 1- leerder moet leer, in ag.

  Die leeslesse word opgevolg met toepaslike woordbou- en taaloefeninge wat die leerder moet voltooi. Die leerder kry ook uitknipbare "Eie leesboeke" om klanke en sigwoorde te herken en te benoem.

  Die betrokke klank(e) word met behulp van handskrifstrokies ingeskerp om die leerder se potloodgreep en skrif te oefen.

  Die leerder skryf die klanke, teken patrone (wat soortgelyk aan die vorm van die klank is) en skryf sinne.

  Die handskrifoefeninge is in die regte lettertipe en reëlspasiëring sodat dit die leerder in staat stel om elke klank korrek te skryf.

  Die oefeninge is in regte volgorde waarin die leerder dit in die klas sal leer volgens die vereistes van die KABV.


      Slimkoppe vaardighede handskrif Graad 1-3     Slimkoppe vaardighede klanke en spelling

      Slimkoppe vaardighede optel en aftrek     Slimkoppe vaardighede maal en deel

  Slimkoppe Vaardighede Leesbegrip     Slimkoppe Vaardighede Tyd Graad 1-3     Slimkoppe Vaardighede Breuke Graad 1-3     Slimkoppe vaardighede woordsomme Graad 1-3  ADDISIONELE WERKVELLE VIR GRAAD 1
     

  Studie handleiding vir graad 1's                                     Tuis oefeninge vir graad 1's  FLITSKAARTE

  Alfabet - Hoof en klein letters

  Nommers: een tot tien

  Kleure

  My liggaamsdele

  Dae van die week

  Maande in die jaar

  Seisoene

  Klanke

  Emosies
  FLASHCARDS

  Alphabet - Capital and small letters

  Numbers: one to ten

  Colors

  Body parts

  Days of the week

  Months in the year

  Seasons             


  Suid Afrika

  Geld                         Nasionale vlag                         Volkslied                         Nasionale blom

  Nasionale boom                         Nasionale dier                         Nasionale vis                         Nasionale voël               Engels

     

     

     

     

     

     

     

  " Na Bo "

  KOPIEREG 2009-2019 KLEUTERS.   ALLE REGTE VOORBEHOU.