Graad
Graad


                                       


2017 SKOOLKALENDER VIR OPENBARE SKOLE


AFRIKAANS Lewensvaardighede vir Graad 1     &     2     &     3
AFRIKAANS Kinderstories
AFRIKAANS Ons Taal boeke vir Graad 4 - 7
AFRIKAANS SONDER GRENSE
AFRIKAANS 2016 Spellyste vir Graad   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
AFRIKAANS 2015 Spellyste vir Graad   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
AFRIKAANS 2014 Spellyste vir Graad   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
AFRIKAANS & WISKUNDE geniet dit vir Graad 1 - 4
(ANA) JAARLIKSE NASIONALE ASSESSERING 2014 vir Gr 1 - 6 & Gr 9
BLITZ WISKUNDE Graad 1 - 7
CLASSROOM SOLUTION se grondslagfase vir Graad 1 - 3
DISCOVERY Vitality oefening vir Graad 1 - 3 (2.175kb)             Graad 4 & 5
GESKIEDENIS van Suid Afrika
GRAAD 3 - November 2014 eksamen vraestelle & memo
GRAAD 6 - November 2014 eksamen vraestelle & memo       2016
KLANKE IN KASSIES vir Graad 1 - 4
KUMON Workbooks for Grade 1 - 6
LEER AFRIKAANS 123 vir Graad R - 3
NATUURWETENSKAPPE EN TEGNOLOGIE vir Graad 4 - 6
PHONIX IN A BOX vir Graad 1 - 4
NUUT!   PLATINUM AFRIKAANS HUISTAAL vir graad 4 - 6
PRET MET AFRIKAANS vir Graad 3 - 7
SLIMKOPPE LEES vir Graad 1-3                     WISKUNDE vir Graad 7
NUUT!   SLIMKOPPE OEFENTOETSE vir Graad 1-6
STORIEKLUB vir lekker leesboekies
TEACHERSMONTHLY vir Graad 1 - 3
WISKUNDE uitdagings vir Graad 4 - 7
WISKUNDE Formules Sakboek Graad 8-12
IsiXhosa - Water aktiwiteitsgids vir Leerders (Graad 1 - 3) (3.24MB)


   


Superfiks: Superfiks in Wiskunde: Gr 1:  (Grade 1)   Superfiks: Superfiks in Wiskunde: Gr 2:  Activity Book (Grade 2)   Superfiks: Superfiks in Wiskunde: Gr 3:  Activity Book (Grade 3)   Superfiks: Superfiks in Wiskunde: Gr 4:  (Grade 4)   Superfiks: Superfiks in Wiskunde: Gr 5:  (Grade 5)


HAT Skoolwoordeboek         Beknopte verklarende woordeboek

Meer as 10 000 woorde wat die meeste in gesproke en geskrewe Engels en Afrikaans voorkom en hulle vertalings, plus definisies! Woordsoorte en woordvorme is maklik om te vind. Betekenisse is genommer. Die akkuraatste Afrikaanse en Engelse vertalings word verskaf. Plus natuurlike voorbeeldsinne en -frases. Grammatikale patrone en algemene woordeskat. Gebaseer op 'n statistiese ontleding van die meer as 400 miljoen woorde in die Longman Korpus Netwerk en HAT Korpus van Hedendaagse Afrikaans.

    Longman-Hat English:Afrikaans/Afrikaans:Engels School Dictionary/skoolwoordeboek: Gr 7 - 12     Oxford Afrikaans-Engels English-Afrikaans skoolwoordeboek school dictionary

'n Groot, kleurvolle boek vir kleuters, met duidelike illustrasies wat die feite van die lewe oordra.


Hierdie kleurvolle, groot formaat boek met prettige illustrasies bring die feite van die lewe op 'n openlike,


gesonde manier vir ouers en kinders sonder om doekies om te draai.


Vir ouers wat bloos wanneer hulle kindertjies vra waar babas vandaan kom.


Antwoorde word duidelik gegee, gepas vir die eerste vrae wat kinders in die verband vra." Na Bo "

KOPIEREG 2009-2017 KLEUTERS.   ALLE REGTE VOORBEHOU.