Hoe ontwikkel jou kind se brein?
Hoe ontwikkel jou kind se brein?


Die vier kwadrante

Logiese ekstrovert

Denkvoorkeure:
 • Logika
 • Beplanning
 • Feitelike beredenering
 • Akkuraatheid
 • Objektiwiteit
 • Realisme
 • Kritiese ingesteldheid
 • Kondreetheid

  Temperament:
 • Wilskrag
 • Onafhanklikheid
 • Praktiese ingesteldheid
 • Produktiwiteit
 • Besluitvastheid
 • Leierskap, maar ook:
 • Liggeraaktheid
 • Onvergewensgesingdeid
 • Sarkasme
 • Humeurigheid
 • Wreedheid


  Kreatiewe ekstrovert

  Denkvoorkeure:
 • Kreatiwiteit
 • Fantasie
 • Verbeelding
 • Nuuskierigheid
 • Intuisie
 • Ongestruktureerdheid
 • Visualisering
 • Verandering

  Temperament:
 • Gewildheid
 • Meelewendheid
 • Geesdrif
 • Goeie kommunikasievermoë
 • Warmte
 • Vriendelikheid, maar ook
 • Oordrywing
 • Egosentrisme
 • Onstabiliteit
 • Ongedissiplineerdheid
 • Impulsiwiteit

 • Logiese introvert

  Denkvoorkeure:
 • Logika
 • Detail
 • Orde
 • Beplanning
 • Gestruktureerdheid
 • Netheid
 • Stiptelikheid
 • Deeglikheid

  Temperament:
 • Waardering van skoonheid
 • Selfdissipline
 • Produktiwiteit
 • Selfopoffering
 • Kalmte
 • Begaafdheid, maar ook:
 • Liggeraaktheid
 • Wraaksugtigheid
 • Selfgesentreerdheid
 • Buierigheid
 • Asosialiteit


  Kreatiewe introvert

  Denkvoorkeure:
 • Kreatiwiteit
 • Gevoel
 • Spel
 • Sensitiwiteit
 • Aanraking
 • Lyftaal
 • Samewerkend
 • Ondersteunend

  Temperament:
 • Kalmte
 • Praktiese ingesteldheid
 • Betroubaarheid
 • Vermyding van konflik
 • Diplomasie
 • Humor, maar ook:
 • Ongemotiveerdheid
 • Geneigdheid tot uitstel
 • Selfsug
 • Besluiteloosheid
 • Kommer

 • Hoe om die hele brein te stimuleer:

 • Beweging
 • Taal
 • Lees
 • Musiek
 • Kuns
 • Blokkies bou
 • Spel

 • KOPIEREG 2009-2023 KLEUTERS. ALLE REGTE VOORBEHOU.