Annalie Skein
Annalie Skein


Arbeidsterapie word gewoonlik aanbeveel as daar kommer is oor 'n kind se ontwikkeling, sê Annalie Skein, arbeidsterapeut van Stellenbosch.

Ouderdom?
Hoe vroeër, hoe beter - die jong kind se brein is so vatbaar vir verandering. 'n Arbeidsterapeut werk aan die sensories-motoriese grondslag. Skolastiese vaardighede word verder hierop gebou. Die ideaal is om die fondament te versterk en moontlike probleme uit te skakel voor sy formeel begin skoolgaan. Dis egter nooit te vroeg of te laat nie.

Waarvoor moet ek uitkyk?
Een simptoom dui nie noodwendig op 'n probleem nie,maar 'n kind met 'n ontwikkelingsagterstand het gewoonlik 'n kombinasie van simptome. Laat 'n arbeidsterapeut haar volledig toets.

Moontlike simptome
* Sy is oorsensitief en reageer negatief op geraas (druk bv. haar ore toe vir die haardroër of stofsuier), beweging (bv. glyplank of swaai), aanraking (sy skram weg of raak aggressief ), reuke (raak gou naar van 'n reuk) of visuele stimulasie (raak bv. onhanteerbaar in 'n inkopiesentrum).
* Koördinasie-probleme soos swak balans; altyd moeg en oormatig lêerig; sy sukkel om 'n nuwe vaardigheid soos fietsry aan te leer; sukkel met balspel; sy is baie lomp en skram weg van klim en klouter; sy sukkel om tussen die lyne in te kleur of te skryf en te knip.
* Sy sukkel om onafhanklikheid te leer, soos aan- en uittrek, om met 'n mes en vurk te eet of knope en skoenveters vas te maak.
* Sy voltooi nie take nie, sukkel om instruksies te volg, te konsentreer, sy is afleibaar, hiperaktief of dromerig en werk baie stadig.
* Sy het agterstande in spraak, taal, motoriese vaardighede of onderpresteer ten spyte van 'n gemiddelde intelligensie; keer letters/ woorde/syfers om; sukkel om van die swartbord af te skryf; beduidende agterstande in lees, skrif en spelling.
* Sy sukkel emosioneel of sosiaal, bv. lae eiewaarde, of sy toon gedragsprobleme soos frustrasie en aggressie.

Is ouers teenwoordig by die sessies?
Soms. So kry jy insig in die terapie en of tuisopdragte reg gedoen word.Die tuisprogram is noodsaaklik en die terapeut, ouers en onderwyser werk nou saam. Elke kind reageer verskillend
sy kan van drie maande tot drie jaar lank terapie ontvang, dit hang af van die omvang van die probleem.

Kan die totale probleem opgelos word?
Arbeidsterapie help nie vir alle leer- of gedragsprobleme nie. Afhangend van die toetsresultate, kan jy dalk verwys word na 'n ander professionele persoon, soos 'n neuroloog, pediater, fisioterapeut, spraakterapeut, oftalmoloog, sielkundige, spelterapeut of remediërende onderwyser. As jou kind haar doelstellings bereik het met arbeidsterapie,maar daar is nog steeds skolastiese uitvalle bv. met lees of spelling, word sy verwys vir remediërende onderrig.

VIR HULP
Annalie Skein, 021 887 7030 of annalieskein@gmail.com

[Deur Suzette Truter, SARIE - Oktober 2010]

" Na Bo "

KOPIEREG 2009-2023 KLEUTERS. ALLE REGTE VOORBEHOU.