Afrikaans Sonder Grense
Afrikaans Sonder Grense


Afrikaans sonder grense is 'n volledige taalreeks vir Afrikaans as Eerste Addisionele Taal.
DiƩ taalreeks strek van Graad 1 tot Graad 12 en voldoen aan al die vereistes van die Nasionale Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (NKABV).

   

   
" Na Bo "

KOPIEREG 2009-2017 KLEUTERS.   ALLE REGTE VOORBEHOU.